http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir no 10 000 > 120 000 latu)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
05.11.2013. ALNA2013/9 ERAF SILTUMNOTURĪBAS UZLABOŠANA DAUDZDZĪVOKĻU ĒKĀ HELĒNAS IELĀ 55, K-3, ALŪKSNĒ 19.11.2013. plkst. 10.00 Pabeigts
01.11.2013. ALNA2013/4 ERAF SILTUMNOTURĪBAS UZLABOŠANA DAUDZDZĪVOKĻU ĒKĀ HELĒNAS IELĀ 55, K-3, ALŪKSNĒ 12.11.2013. plkst. 10.00 Pārtraukts
22.10.2013. ANP2013/24/EST-LAT-RUS ALEKSANDRA PAVILJONA RESTAURĀCIJA PROJEKTA NR.ELRII-261 „DIVAS AINAVU PARKU PĒRLES AUSTRUMEIROPĀ” IETVAROS 04.11.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
18.10.2013. ANP2013/29/KPFI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA ALŪKSNES PILSĒTAS PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ 2.KĀRTĀ 29.10.2013. plkst. 14.00 Pārtraukts
17.09.2013. ANP2013/22 Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras renovācija 30.09.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
10.09.2013. ANP2013/21 Ielas posmu pamatnes sagatavošanas būvdarbi 23.09.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
03.09.2013. ANP2013/20/EST-LAT-RUS Aleksandra paviljona restaurācija projekta Nr.ELRII-261 "Divas ainavu parku pērles Austumeiropā" ietvaros 16.09.2013. plkst. 14.00 Pārtraukts
22.08.2013. ZIPSK2013/04/KPFI Alūksnes novada pašvaldības Ziemeru pamatskolas sporta zāles grīdas nomaiņa 03.09.2013. plkst. 14:00 Pabeigts
09.08.2013. ANP2013/19 Alūksnes pilsētas grants seguma ielu remontdarbu neparedzētie darbi 15.08.2013. plkst. 10.00 Pabeigts
28.06.2013. SPSK2013/2 JUMTA SEGUMA MAIŅA STRAUTIŅU PAMATSKOLAI 09.07.2013. plkst. 11.00 Pabeigts
20.06.2013. SPSK 2013/1 JUMTA SEGUMA MAIŅA STRAUTIŅU PAMATSKOLAI 03.07.2013. plkst. 11.00 Pārtraukts
14.06.2013. ANP2013/16/KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 27.06.2013. plkst. 14.00 Pabeigts
17.05.2013. ALNA 2013/1 ERAF Siltumnoturības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Merķeļa ielā 19a 29.05.2013. plkst.10.00 Aktīvs
14.05.2013. JPP 2013/03 KLĒTS REKONSTRUKCIJA "RŪĶOS", BEJĀ, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ 27.05.2013. plkst.14.00 Pārtraukts
02.05.2013. JPP 2013/02 REMONTDARBI 2013.GADA PAVASARA PLŪDU LAIKĀ RADĪTO POSTĪJUMU NOVĒRŠANAI UZ ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻIEM JAUNALŪKSNES PAGASTĀ 16.05.2013. plkst.10.00 Pabeigts
23.04.2013. ANP2013/11 ALŪKSNES PILSĒTAS ASFALTĒTO UN GRANTS IELU REMONTDARBI 07.05.2013 plkst.14.00 Pabeigts
17.04.2013. ANP2013/10 TEMPĻAKALNA IELAS GĀJĒJU TILTA IZBŪVE 29.04.2013 plkst.14.00 Pabeigts
27.03.2013. ANP2013/09/ERAF ALŪKSNES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PIENENĪTE” REKONSTRUKCIJA 15.04.2013 plkst.14.00 Pabeigts
19.03.2013. ANP2013/07/ERAF ALŪKSNES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PIENENĪTE” REKONSTRUKCIJA 02.04.2013 plkst.14.00 Pārtraukts
26.02.2013. ANP2013/05 ALŪKSNES PILSĒTAS GRANTS SEGUMA IELU REMONTDARBI 11.03.2013 plkst.14.00 Pabeigts
13.02.2013. ZIPSK 2013/01/KPFI BŪVDARBI PROJEKTA „KOMPLEKSI RISINĀJUMI ZIEMERU PAMATSKOLAS ĒKAS SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI” IETVAROS 28.02.2013 plkst.14.00 Pabeigts