http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir no 14 000 > 170 000 EUR)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
  ANP2014/52/ERAF „Neparedzētie papildus darbi objektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā, 2.kārta””   Pabeigts
07.11.2014. ANP2014/43 "PAPILDUS DARBI UZŅĒMĒJDARBĪBAI NOZĪMĪGU IELU REKONSTRUKCIJAI ALŪKSNES PILSĒTĀ, 2.KĀRTA" 19.11.2014. plkst. 14.00. Pabeigts
26.09.2014. AN2014/5 „Granulu apkures katla kompleksa piegāde un montāža SIA„ALŪKSNES NAMI” ēkas Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, apkures vajadzībām” 10.10.2014. plkst. 14.00. Pabeigts
03.09.2014. ANP2014/34 Alūksnes pilsdrupu konservācija un restaurācija

15.09.2014. plkst. 14.00. Pabeigts
25.07.2014. PA SPODRA 2014/10 Latgales ielas ietves Alūksnes pilsētā, Alūksnes novadā labiekārtojuma izbūve

05.08.2014. plkst.9.00. Pabeigts
17.07.2014. IPSK 2014/1/KPFI KOMPLEKSI RISINĀJUMI GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI ILZENES PAMATSKOLĀ

28.07.2014. plkst.10.00. Pabeigts
14.07.2014. ZIPP2014/02 Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

25.07.2014. plkst.14.00. Pabeigts
25.06.2014. PA SPODRA 2014/08 Latgales ielas ietves Alūksnes pilsētā, Alūksnes novadā labiekārtojuma izbūve

07.07.2014. plkst. 9.00. Pārtraukts
18.06.2014. PA SPODRA 2014/07 Alūksnes pilsētas asfalta un grants seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi

01.07.2014. plkst.9.00. Pabeigts
26.05.2014. ANP2014/17/EST-LAT-RUS Alūksnes Jaunās pils pirmā stāva pārseguma nesošo konstrukciju pastiprināšana un telpu vienkāršotā renovācija
06.06.2014. plkst. 14.00. Pabeigts
21.05.2014. LVSK 2014/01 Liepnas vidusskolas aktu zāles renovācija
02.06.2014. plkst.11.00. Pabeigts
21.05.2014. PPP 2014/04 Pededzes tautas nama sanitārā mezgla vienkāršotā
06.06.2014. plkst.12.00. Pabeigts
15.05.2014. MPP 2014/04 Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagastā
27.05.2014. plkst.12.00. Pabeigts
08.05.2014. ANP2014/19 2.kārtas būvdarbi objektam „Rotaļu laukums”, „Pilssala”, Alūksne, Alūksnes novads
20.05.2014. plkst. 14.00. Pabeigts
23.04.2014. JPP2014/1 Līguma priekšmets Klēts rekonstrukcija "Rūķos", Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā
12.05.2014. plkst.14.00. Pabeigts
10.04.2014. ANP2014/13 2.kārtas būvdarbi objektam „Rotaļu laukums”, „Pilssala”, Alūksne, Alūksnes novads
25.04.2014. plkst. 14.00. Pārtraukts
04.04.2014. PA SPODRA 2014/05 Alūksnes pilsētas grants seguma ielu remontdarbi
15.04.2014. plkst.9.00 Pabeigts
21.03.2014. ALNA2014/2 LOGU UN DURVJU NOMAIŅA 01.04.2014. plkst.10.00 Pabeigts
19.03.2014. APP2014/2 Malkas apkures katla uzstādīšana un centrālapkures sistēmas ar radiatoriem ierīkošana 31.03.2014. plkst.10.00 Pabeigts
13.03.2014. JMM/2014/01/ELFLA JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJA RIETUMU SPĀRNA UN FASĀDES RENOVĀCIJA 24.03.2014. plkst.14.00

Pabeigts

10.02.2014. MPIIM 2014/01/KPFI "Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē "Mazputniņš" 21.02.2014., plkst 15.00 Pabeigts
10.02.2014. MLPSK 2014/01 „KOMPLEKSI RISINĀJUMI GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI MĀLUPES PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLES ĒKĀ” 21.02.2014., plkst.10.00 Pabeigts
10.02.2014. APIIS 2014/2/KPFI „KOMPLEKSI RISINĀJUMI GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ "SAULĪTE"” 21.02.2014., plkst.10.00 Pabeigts
10.02.2014. JPII 2014/01/KPFI "Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē "Pūcīte"

21.02.2014.,
plkst. 10.00

Pabeigts