http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir no 10 000 > 120 000 latu)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
27.10.2010 ANP2010/39/ELFLA „VECLAICENES PAGASTA AUTOCEĻA „PAPARDES 1” REKONSTRUKCIJA” 10.11.2010. plkst.14.00 Pabeigts
26.10.2010 ANP2010/38/ELFLA „ZIEMERA PAGASTA CEĻU „PARKA IELA” UN „ŠĻUKUMS-MĀRIŅKALNS” REKONSTRUKCIJA” 08.11.2010. plkst.15.00 Pabeigts
26.10.2010 ANP2010/37/ELFLA „PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDES CEĻU REKONSTRUKCIJA” 08.11.2010. plkst.15.00 Pabeigts
28.09.2010 ANP2010/36/ELFLA „LIEPNAS PAGASTA AUTOCEĻU REKONSTRUKCIJA 2.KĀRTA” 11.10.2010. plkst.14.00 Pabeigts
14.09.2010 ANP2010/34/ELFLA JAUNLAICENES PAGASTA AUTOCEĻU REKONSTRUKCIJA 27.09.2010. plkst.12.00 Pārtraukts
18.08.2010 ANP2010/32/ELFLA Liepnas pagasta autoceļu rekonstrukcija 2.kārta 31.08.2010. plkst.13.00 Pārtraukts
18.08.2010 ANP2010/31/ELFLA JAUNLAICENES CIEMA SILTUMAPGĀDES INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA 30.08.2010. plkst.13.00 Pabeigts
15.07.2010 PPP 2010/05

„Pededzes pamatskolas zāles remonts
un saliekamās- kustīgās sienas iebūve”

26.07.2010. plkst.15.00 Pārtraukts
18.06.2010 ANP2010/23/ELFLA ALŪKSNES NOVADA ZELTIŅU PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻA „ROŽUKALNS - ZIEMEĻI” REKONSTRUKCIJA 12.07.2010. plkst.13.00 Pabeigts
26.05.2010 ANP2010/16/ELFLA MALIENAS PAGASTA TAUTAS NAMA ĒKAS REKONSTRUKCIJAS UN PIEBŪVES CELTNIECĪBAS PAPILDUS DARBI 14.06.2010. plkst.13.00 Pabeigts
20.05.2010 ANP2010/15/ERAF Alūksnes muižas parka celiņu rekonstrukcija 08.06.2010. plkst.13.00 Pabeigts
01.04.2010 ANP2010/10 ALŪKSNES PILSĒTAS ASFALTĒTO UN GRANTS IELU REMONTDARBI 19.04.2010
plkst.11.00
Pabeigts
22.03.2010 ANP2010/07/ELFLA ALŪKSNES NOVADA VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻA „KRUSTIŅI - PALPIERKALNS” UN PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA „KORNETI - SLOKAS” REKONSTRUKCIJA 07.04.2010 plkst.11.00 Pabeigts
19.02.2010 ANP2010/05/ERAF Projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu „SPRĪDĪTIS” un „PIENENĪTE” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” ietvaros ēku renovācijas papildus darbi

08.03.2010

plkst. 14:00

Pabeigts