http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir no 10 000 > 120 000 latu)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.11.2009 ANP2009/21/ERAF Projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu „SPRĪDĪTIS” un „PIENENĪTE” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” ietvaros ēku renovācijas papildus darbi

10.12.2009

plkst. 9:00

Pārtraukts
20.11.2009 ANP2009/20/ERAF ALŪKSNES VIDUSSKOLAS INFRASTRUKTŪRAS PIELĀGOŠANA IZGLĪTOJAMIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

09.12.2009

plkst. 13:00

Pabeigts
05.11.2009 ANP2009/19/ELFLA
Alūksnes novada Pededzes pagasta pašvaldības ceļu „Ķurši – Kapsēta” un „Pededze – Naumova” rekonstrukcija

23.11.2009
plkst. 9:00

Pabeigts