http://www.aluksne.lv/Mazie iepirkumi (būvdarbi, kuru paredzamā līgumcena ir no 10 000 > 120 000 latu)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
01.10.2012. ANP2012/39/ERAF BŪVDARBU VEIKŠANA ERAF PROJEKTA „PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PIENENĪTE” INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA (2.KĀRTA)” IETVAROS 12.10.2012 plkst.14.00 Pabeigts
13.09.2012. ANP2012/37/ERAF BŪVDARBU VEIKŠANA ERAF PROJEKTA „PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PIENENĪTE” INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA (2.KĀRTA)” IETVAROS 24.09.2012 plkst.14.00 Pārtraukts
05.09.2012. ANP2012/36/ELFLA ĪPAŠUMA „CĀLENĪTIS” DĪĶA REKONSTRUKCIJA LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ 17.09.2012 plkst.14.00 Pabeigts
10.08.2012. ANP2012/33 JAUNĀS PILS JUMTA UN OTRĀ STĀVA PĀRSEGUMA RENOVĀCIJA UN ATSEVIŠĶU IEKŠTELPU PĀRLĀNOŠANA

21.08.2012 plkst.14.00

 

Pabeigts
26.07.2012. ANP2012/30 JAUNĀS PILS JUMTA UN OTRĀ STĀVA PĀRSEGUMA RENOVĀCIJA UN ATSEVIŠĶU IEKŠTELPU PĀRLĀNOŠANA

06.08.2012 plkst.14.00

 

Pārtraukts
19.07.2012. ANP2012/29 1.KĀRTAS BŪVDARBI OBJEKTAM „ROTAĻU LAUKUMS”, „PILSSALA”, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS

30.07.2012. plkst.14.00

 

Pabeigts
22.06.2012. ANP2012/26/EST-LAT-RUS ALŪKSNES JAUNĀS PILS TELPU VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA „IGAUNIJAS – LATVIJAS – KRIEVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS EIROPAS KAIMIŅATTIECĪBU UN PARTNERĪBAS INSTRUMENTA IETVAROS 2007. – 2013.GADAM” PROJEKTA NR.ELRI-191 „ARCHAEROLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: COOPERATION TO PROTECT ARCHAELOGICAL HERITAGE/AAC” („ARHEOLOĢIJA, IESTĀDE UN SABIEDRĪBA: SADARBĪBA AR ARHEOLOĢISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI/AAC”) IETVAROS

05.07.2012. plkst.14.00

 

Pārtraukts
22.06.2012. ANP2012/25 OJĀRA VĀCIEŠA IELAS STĀVLAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA

05.07.2012. plkst.14.00

 

Pabeigts
20.06.2012. ANP2012/22 JAUNĀS PILS JUMTA UN OTRĀ STĀVA PĀRSEGUMA RENOVĀCIJA UN ATSEVIŠĶU IEKŠTELPU PĀRLĀNOŠANA

03.07.2012. plkst.14.00

 

Pārtraukts
07.06.2012. ANP2012/20 IETVES SEGUMA NOMAIŅA PILS IELAS POSMĀ NO KRUSTOJUMA AR RĪGAS IELU LĪDZ OŠU IELAI

18.06.2012. plkst.14.00

 

Pabeigts
07.05.2012. ANP2012/19 ALŪKSNES PILSĒTAS ASFALTĒTO UN GRANTS IELU REMONTDARBI 21.05.2012. plkst.14.00 Pabeigts
25.04.2012. ANP2012/18/ERAF RŪPNIECĪBAS IELAS REKOSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ (1.KĀRTA) 08.05.2012. plkst.14.00 Pabeigts
20.04.2012. ANP2012/17/ERAF RŪPNIECĪBAS IELAS REKOSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ (1.KĀRTA) 03.05.2012. plkst.14.00 Pārtraukts
13.04.2012. ANP2012/16/EZF HIDROTEHNISKĀS BŪVES – ZUŠĶĒRĀJA „TACIS” REKONSTRUKCIJA 24.04.2012. plkst.14.00 Pabeigts
21.03.2012. ANP2012/14/ELFLA SLĒPOŠANAS/BIATLONA TRASES LABIEKĀRTOŠANA REKREĀCIJAS PAKALPOJUMU PILNVEIDOŠANAI ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBĀ 02.04.2012. plkst.14.00 Pabeigts
19.03.2012. ANP2012/12/ELFLA SLĒPOŠANAS/BIATLONA TRASES LABIEKĀRTOŠANA REKREĀCIJAS PAKALPOJUMU PILNVEIDOŠANAI ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBĀ 30.03.2012. plkst.14.00 Pārtraukts
13.03.2012. ANP2012/11/ERAF ERAF PROJEKTA „PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PIENENĪTE” INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA (2.KĀRTA)” BŪVDARBU REALIZĀCIJA 26.03.2012. plkst.14.00 Pabeigts
02.03.2012. ANP2012/08/ELFLA Jaunlaicenes ciema siltumapgādes infrastruktūras modernizācijas 2.kārta 15.03.2012. plkst. 14:00 Pabeigts