Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ALNA-1/2016
Līguma priekšmets

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, atjaunošana”, kadastra Nr.3601 034 5767 002

Izsludināšanas datums 15.11.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.11.2016. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

06.12.2016.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts