Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr.

ANP2017/51

Līguma priekšmets

Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)

Izsludināšanas datums

11.10.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Termiņš pagarināts līdz 13.11.2017., plkst.14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pielikumi

Būvprojekts un darbu apjomi ar precizējumiem (03.11.2017.)

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (23.10.2017.)

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (30.10.2017.)

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (03.11.2017.)Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

21.06.2019.

Dokumenti Ziņojums
Rezultāts

Līgums
Vienošanās pie līguma
Vienošanās pie līguma
Vienošanās pie līguma