Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr.

ANP2017/47

Līguma priekšmets

Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Skatu tornis.

Izsludināšanas datums

06.09.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 03.10.2017., plkst.14.00

Procedūras pamatojums

Nolikums

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pielikumi

Būvprojekts un darbu apjomi 

Precizēti darbu apjomi (20.09.2017.) 

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (14.09.2017.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (20.09.2017.)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana (21.09.2017.)

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

07.03.2018.

Dokumenti Ziņojums
Rezultāts Līgums

Vienošanās