Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANP2017/11
Līguma priekšmets

Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes novada teritorijā

Izsludināšanas datums 31.03.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Pagarināts līdz 08.06.2017. plkst.14.00 (termiņš pagarināts, jo Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegts iesniegums ar kuru apstrīdētas nolikumā izvirzītās prasības)

Dokumentācijai

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem (21.03.2017.)

Nolikums ar grozījumiem (29.03.2017.)

Nolikums ar grozījumiem (04.04.2017.)

Nolikums ar grozījumiem (02.05.2017.)

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pielikumi 

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pielikumi ar grozījumiem (21.03.2017.)

2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pielikumi ar grozījumiem (29.03.2017.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (21.03.2017.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātajā jautājumiem (29.03.2017.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātajā jautājumiem (04.04.2017.)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātajā jautājumiem (26.04.2017.)

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 12.09.2017.
Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” (reģ.Nr.40003244831), pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un atklātā konkursa nolikuma prasībām.

Lēmums

Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu radītāju vai valdītāju