Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde
 izsludina pretendentu pieteikšanu
 apbalvojumam „Pagodinājums izglītībā 2014”


02.07.2014.


Baiba Lietapure,
izglītības metodiķe


Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības Nolikumu Nr.3/2013 Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem, kas apstiprināts ar Alūksnes novada domes no 28.03.2013. lēmumu Nr.163, Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina pretendentu pieteikšanu apbalvojumam „Pagodinājums izglītībā 2014”.

Pretendentus var pieteikt šādām nominācijām:

    1. Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamajiem.
    2. Par inovācijām izglītības procesā.
    3. Par radošumu un sasniegumiem interešu izglītībā.

Pretendenti ir pašvaldības dibinātās vispārējās, speciālās, profesionālās
ievirzes, kā arī interešu izglītības iestādes un to pedagoģiskie darbinieki.

Pretendentu sasniegumu vērtēšanas laiks ir mācību gads (no 2013.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31. augustam). Sasniegumi citā laika periodā netiek izskatīti.

Pieteikumi iesniedzami Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē līdz 2014.gada 5.septembrim plkst.12.00. Vēlāk iesniegti pieteikumi netiek izskatīti.

Atbilstoši Nolikuma 45.punktam pieteikumus izskata ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija.

Pielikumā:
1. Pieteikums apbalvojumam „Pagodinājums izglītībā 2014” (pedagogi)
2. Pieteikums apbalvojumam „Pagodinājums izglītībā 2014” (izglītības iestādes)                                        Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv