Alūksnes muzejs aicina piedalīties aptaujā

11.02.2014.


     Alūksnes muzejs aicina piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu par muzeja darbību.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot kāds muzeja piedāvājums ir saistošs apmeklētājiem un, kas jāņem vērā, meklējot jaunas darba formas.

    
 Anketu ir iespējams aizpildīt un nosūtīt Alūksnes muzejam uz e-pastu muzejs@aluksne.lv vai arī izdrukātu un aizpildītu nogādāt personīgi muzejā, Pils ielā 74, Alūksnē.

     APTAUJAS ANKETA (.doc)


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv