Latvijas Puķu draugu saieta Alūksnē
Nolikums

 

Pasākums:
38. Latvijas Puķu draugu saiets

Norises vieta un laiks:
Alūksne,
2015.gada 18.jūlijs

Saietu organizē:
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622

Pasākuma moto:
Sirds uzzied Alūksnē!

 Pasākuma emblēma:

 

 

Dalībnieki:

Visi, visi, kam patīk ziedi un sakopti dārzi. Visi, kas prot priecāties par mūsu Latvijas skaistumu, cilvēku izdomu un čaklumu.
Visi, visi, kas grib apciemot visskaistāko novadu Latvijā – Alūksni  – individuāli, grupās, kolektīvos! Gaidām katru un ikvienu!


Pasākuma programma:

8.00 - 9.30   Draugu satikšanās omulīgā un senatnīgā gaisotnē
(dalībnieku reģistrēšanās)
9.30 - 10.00 Saieta saimnieku un izrīcības ļaužu priekšā stādīšanās
10.00 - 13.00 Alūksnes novada skaistāko dārzu iepazīšana
13.00 - 15.00 Pusdienošana ar sportisku un kulturālu noskaņu
15.00 - 18.00 Alūksnes novada skaistāko dārzu iepazīšana
18.00 - 19.00 Vakariņošana ar ziedošu sajūtu sirdīs
19.00 Saieta noslēgums ar sētu saimnieku cildināšanu
21.00 Zaļumballe (biļete – iepriekšpārdošanā 5 EUR, pasākuma dienā 7 EUR)

Aktivitātes svētku laikā:

Alūksnes Pilssalā stādu un amatnieku darinājumu tirdziņš

Alūksnes ezerā un Pilssalā: Eiropas un Baltijas čempionāts ūdens motosportā, Muzikāls ceļojums ziedu pasaulē, Alūksnes precēto pāru deju kopa „Jukums”, dziedošā Krūmiņu ģimene, Alūksnes novada dziedošie talanti, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris

Pilsētā un novadā: Floristu plenēra darbu izstāde (pie Jaunās pils), Alūksnes novada mākslinieku darbu izstāde „Ziedi sajūtās” (Alūksnes muzejā), Alūksnes novada amatierkolektīvu, mūziķu, dziedātāju muzicēšana, amatnieku, pašvaldības iestāžu, Malēniešu skolas  dalībnieku aktivitātes

Pasākumu jau atbalsta:

VAS “LATVIJAS VALSTS MEŽI”;
Žurnāls “DĀRZS UN DRAVA”

 

Ziedojumu konts pasākuma atbalstīšanai:

Saņēmējs: Alūksnes novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
Juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads

Banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
Konts: LV81 UNLA 0025 1041 4293 5
Maksājuma mērķis: Ziedojums Puķu draugu saietam.

Kā pateicību katram ziedotājam, pasākuma organizators, pēc ziedotāja vēlmes, nodrošinās informācijas par atbalstītāja saimniecisko darbību un reklāmas izplatīšanu svētku dalībniekiem un viesiem.


Izmaksas (1 personai):
15 EUR dalības maksa
4 EUR pusdienas un 3 EUR vakariņas
3 EUR dārzu apmeklēšana ar organizatora transportu

Pieteikšanās:
no 2015.gada 15.maija līdz 1.jūlijam (pieteikšanās pagarināta līdz 6. jūlijam (ieskaitot)),
iesniedzot pieteikuma anketu organizētājam, vai
aizpildot to www.aluksne.lv/pukudraugi.

 

Papildus informācija dalībniekiem

Pieteikšanās:
Saieta dalībnieks tiek reģistrēts, kad organizētājs ir saņēmis atbilstoši aizpildītu pieteikumu, dalības maksas, ēdināšanas un transporta (ja tiks izmantoti) izdevumu samaksu.

P.S. Pieteikties uz saietu lūdzam tikai pēc tam, kad ir veikts maksājums par dalību un izdevumiem:
Saņēmējs: Alūksnes novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
Juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads

Banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0025004130335
vai
Latvijas Pasts, kods LPNSLV21
Konts: LV33LPNS0004302863959.

Maksājuma mērķis: Puķu draugu saiets. Dalības maksa, ēdināšana, transports (lūdzam norādīt personu skaitu).

Ja dalībnieks uz pasākumu neierodas, saņemtie maksājumi netiek atgriezti.

Reģistrētajiem dalībniekiem (grupu kontaktpersonām) organizētājs līdz 2015.gada 15.jūlijam e-pastā nosūtīs detalizētu informāciju par satiksmes organizāciju (stāvvietām) saieta dienā, tirdziņiem, izklaides pasākumu norisēm un papildus piedāvājumiem Alūksnes novadā.

Reģistrēšanās:
Saieta dienā dalībniekam reģistrējoties jāatsaucas uz organizatora izsūtīto informāciju, jānosauc savs vārds un uzvārds vai grupas pieteikuma gadījumā – kontaktpersonas vārds un uzvārds.
Reģistrētajiem dalībniekiem tiks izsniegtas atpazīšanās zīmes, informatīvi materiāli un organizatoriski norādījumi par ēdināšanu (taloni).
Interesentiem, kuri nav atbilstoši pieteikti, organizētājs var nenodrošināt transportu puķu dārzu apmeklējumiem un ēdināšanu, saieta simbolikas un informatīvos materiālus.

Puķu dārzu apmeklējumi:
Puķu dārzu apmeklējumi notiks organizatora noteiktos maršrutos un grupās – ar organizatora transportu vai dalībnieku transporta līdzekļiem (ne mazāk par 8 sēdvietām).

Ēdināšana:
Organizatora sarūpētās pusdienas un vakariņas saieta dalībnieks var saņemt apmaiņā pret talonu, kas izsniegts reģistrējoties.
Par uzkodām starplaikos, slāpju veldzēšanu un našķiem katrs rūpējas pats.

Informācija tirgotājiem:

Tirgošanās Latvijas Puķu draugu saieta ietvaros notiks 2015.gada 18.jūlijā Alūksnes Pilssalas stadiona teritorijā no plkst. 8.00 līdz 19.00 (ierašanās un iekārtošanās no plkst.6.30 līdz 7.30, ne vēlāk).

Tirgoties aicinām ar sēklām, dēstiem, stādiem, gumiem, sīpoliem un sīpoliņiem, dārza un biškopības inventāru, dārzkopības gudrībām, amatnieku darinājumiem, suvenīriem, mājražotāju izstrādājumiem un bišu produktiem.
Apģērbu, apavu u.c. rūpniecības preču tirdzniecība pasākuma vietā netiks atļauta.

Tirgotājiem sava dalība tirdziņā jāpiesaka līdz 2015.gada līdz 13.jūlijam, aizpildot pieteikumu www.aluksne.lv/pukudraugi, vai iesniedzot to organizatoriem pa e-pastu: pukudraugi@aluksne.lv vai faksu 64381150.  

Ierodoties tirdzniecības vietā, jāpiesakās pie tirgošanās vietas uzrauga, kas ierādīs vietu.

Maksa par tirdzniecības vietas (4 x 3 m) izveidošanu un apkalpošanu 5 EUR. Viens tirgotājs drīkst pieteikt vairākas vietas.

Norēķināšanās par tirdzniecības vietu notiek, veicot maksājumu nolikumā norādītajā kontā (norādot maksājuma mērķi) līdz 2015.gada 13.jūlijam  vai pasākuma dienā – pie vietas uzrauga.

Saņēmējs: Alūksnes novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
Juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads
Banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0025004130335
Maksājuma mērķis: Puķu draugu saiets. Nodeva xx EUR, maksa xx EUR.

Pašvaldības nodeva:

Stādi, ziedi*                                                                3 EUR
* iepirktie                                                                    7 EUR
Dārza, biškopības inventārs (rūpnieciski ražots)         14 EUR
Amatniecības izstrādājumi                                          4 EUR
Mājražotāju, biškopju produkcija*                              3 EUR 
*rūpnieciski izgatavota                                                7 EUR
Mājas vīni un alus                                                       14 EUR

Ja tirdzniecības dalībnieks vienā tirdzniecības vietā tirgo dažāda sortimenta preces, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās ir atbrīvoti:
- tirdzniecības dalībnieki, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta Alūksnes novadā;
- Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējušās fiziskās personas, kurām Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punkta kārtībā nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.


Lūgums – dodoties prom, tirgošanās vietu atstāt tīru un kārtīgu.