<<< Atpakaļ
 

Igaunijas- Latvijas sadarbības programmas projekts Nr. EU30108
"Promotion of the ball sports tradition in the border region through formation of a close cooperation network between ball sports fans of Estonia and Latvia"

“CROSS BORDER BALL”

            Šī projekta uzdevums ilgtermiņā ir veicināt jauniešos veselīgu dzīvesveidu (ar sportu un fiziskām aktivitātēm saistītām) izveidojot ciešu sadarbības tīklu starp Igaunijas un Latvijas bumbu spēļu cienītājiem, organizējot sacensības un festivālus, veidojot pārrobežu tradīciju pārņemšanu un nodibināšanu.
Veicināt sporta kultūras un tradīciju pārmantojamību un attīstību pierobežas reģionā, organizējot kopīgas sporta aktivitātes.
Izveidot regulāru dažādu bumbu čempionātu un turnīru tradīciju, kuros piedalītos komandas no pierobežas reģiona.
Projektā plānots izstrādāt un organizēt sporta aktivitātes starp kaimiņu teritorijām, kas atrodas Latvijā un Igaunijā.
Izveidot priekšnoteikumus veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu personību veicināšanai, nodrošinot ikvienam sabiedrības loceklim iespēju piedalīties sporta aktivitātēs pēc iespējas tuvāk viņa dzīves vietai, tādejādi veicinot dzīvīgas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstību. Sporta speciālistu, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, prasmes un zināšanas ir jāpalielina, kā arī jāpaaugstina sporta tiesnešu profesionālā kvalifikācija.

Izvirzītā uzdevuma mērķa grupas:

1) treneri un sporta speciālisti, kam būs iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju;

2) jaunieši, kas vēlas nodarboties ar šiem sporta veidiem;

3) iedzīvotāji, kas vēlas piekopt veselīgu dzīvesveidu;

4) aktīvi sportisti – kuri nodarbojas sporta izglītības iestādēs vai sporta klubos, piedalās sporta izlases komandu sastāvā, gatavoties sacensībām, trenēties, kā arī piedalīties sacensības tepat uz vietas.

Ieviešot projektā paredzētās investīcijas tiks ne tikai uzlabota šo valstu pašvaldību sporta inventāra bāze treniņu, Igaunijas un Latvijas reģionu sporta sacensību organizēšanai, bet tas dos iespēju piesaistīt jaunus sportot gribētājus šo reģionu mērogā un realizēt sadarbību sporta jomā ar pierobežas pašvaldībām Igaunijā un Latvijā.
Latvijā projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: sporta inventāra iegāde Apē un Ilzenē, sporta laukuma uzlabošana Alsviķos un Zeltiņos, sporta zāles rekonstrukcija Annā un Ilzenē, internātskolas sporta zāles pirmā stāva rekonstrukcija Liepnā. Savukārt partneri Igaunijā īstenos šādas aktivitātes: sporta inventāra iegāde Lasvā un Veros, Lasvas stadiona tehniskā projekta izstrāde un sporta laukuma uzlabošana Lasvā.
Tāpat projekta laikā notiks apmācības un sacensības – Lasvā notiks divu dienu apmācība volejbola treneriem un divu dienu apmācība volejbola tiesnešiem. Veros divu dienu garumā tiks rīkotas apmācības basketbola tiesnešiem. Veros notiks arī piecu dienu vasaras basketbola nometne jauniešiem, savukārt Lasvā uz piecu dienu apmācību un nometni pulcēsies volejbolu spēlējošie jaunieši. Liepnā piecu dienu treniņnometne tiks rīkota jaunajiem futbolistiem.
Alsviķos un Zeltiņos notiks futbola sacensības, kas katrā vietā noritēs vienu dienu, savukārt Veros un Ilzenē tiks rīkotas basketbola sacensības, katrā vietā vienu dienu. Lasvā tiks rīkotas vienu dienu ilgas pludmales volejbola sacensības. Apē divu dienu garumā notiks vasaras sporta svētku strītbolā sacensības. Divu dienu ilgi sporta svētki notiks arī Annā.

Uzsākta projekta “CROSS BORDER BALL” īstenošana

Alūksnes novada pašvaldība sākusi īstenot Igaunijas - Latvijas sadarbības programmas projektu Nr. EU30108 "Promotion of the ball sports tradition in the border region through formation of a close cooperation network between ball sports fans of Estonia and Latvia/“CROSS BORDER BALL”.

14. jūlijā Alūksnes novada pašvaldībā tikās projekta partneri no Latvijas – Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins un Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju un Igaunijas pašvaldību – Veru un Lasvas pārstāvji un parakstīja projekta līgumu.
Šobrīd jau ir uzsāktas projekta aktivitātes un pirmā no tām ir piecu dienu nometne jaunajiem basketbolistiem, kas no 29. jūlija līdz 2. augustam notika Veros Igaunijā.
Ceturtdien, 27. jūlijā Alūksnē tikās projekta partneri no Latvijas puses – Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins, priekšsēdētāja vietnieks Laimonis Sīpols, pašvaldības iepirkumu speciāliste Ilona Kalniņa, Annas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Vanags, Liepnas pagasta pārvaldes vadītāja Laima Kaņepe, Ilzenes pagasta pārvaldes vadītāja Arita Prižavoite, Alsviķu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Griščenko un Zeltiņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Gasperte.
Šajā tikšanās reizē tika runāts par investīcijām, kas projektā paredzētas Alūksnes novada pagastiem, jautājumi par nepieciešamo iepirkumu procedūru veikšanu un projektā plānotajām aktivitātēm pagastos.

Aktivitāšu grafiks

Annā notiek sporta festivāls

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Annas sporta zālē 17. un 18. decembrī notiek sporta festivāls, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” (“CROSS BORDER BALL”).

Šī pasākuma mērķis ir parādīt, ka aktīvs dzīvesveids un sportiskas nodarbes nebūt nav domātas tikai profesionāliem sportistiem, kā arī veicināt Latvijas un Igaunijas sportisko kontaktu nodibināšanai starp komandām un viņu vadītājiem.
Sporta festivāla programmā ir komandu fiziskās aktivitātes, tai skaitā apļa spēles ar skriešanas, lēkšanas un citiem elementiem, stafetes, kā arī individuālie sporta veidi, atrakcijas un konkursi.
Festivālā iekļautajās disciplīnās uzsvars tiek likts nevis uz fiziskās sagatavotības līmeni, bet gan sportisko garu, jautrību, komandas saliedētību, ātrumu. Katrā disciplīnā tiek noteikti arī uzvarētāji, taču mērķis nav noteikt čempionus, bet gan aicināt pēc iespējas vairāk kopā sportot.
Igaunijas - Latvijas sadarbības programmas atbalstītā projekta Nr.EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” īstenošana tika uzsākta šī gada 14. jūlijā. Projektā iesaistījušās Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā.

Liepnā notiks futbola nometne

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Liepnā no 22. līdz 26. martam notiks pārrobežu futbola nometne, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” (“CROSS BORDER BALL”).

Šī pasākuma mērķis ir veicināt Latvijas un Igaunijas sportisko kontaktu un draudzīgu attiecību nodibināšanu starp skolēnu komandām un viņu vadītājiem.
Nometnes programmā plānotas dažādas fiziskās aktivitātes un futbola spēles iemaņu attīstīšana skolēniem. Lai bērnu vidū izveidotos arī draudzīgas attiecības, kas balstītas uz kopīgām interesēm, paredzētas arī dažādas sportiskas atrakcijas un sacensības.
Liepna šādas pārrobežu nometnes rīkošanai ir ļoti piemērota vieta – līdzās atrodas sporta zāle, gan projekta ietvaros izremontētās vidusskolas internāta telpas, kurās ir iespējams izmitināt nometnes dalībniekus.
Igaunijas - Latvijas sadarbības programmas atbalstītā projekta Nr.EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” īstenošana tika uzsākta šī gada 14. jūlijā. Projektā iesaistījušās Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā.

Strautiņos notiks draudzības sacensības futbolā

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

22. jūnijā Strautiņos notiks pārrobežu draudzības sacensības futbolā, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” (“CROSS BORDER BALL”).

Sacensības plānotas kā draudzības spēles starp projektā iesaistīto partneru futbola spēles cienītājiem. Sacensībās aicināti piedalīties Alūksnes un Apes novadu, Veru un Lasvas pašvaldību jaunie futbolisti.
Sacensību mērķi – veicināt jauniešos interesi par sportu kā labu alternatīvu brīvā laika pavadīšanai svaigā gaisā kopā ar draugiem, sadraudzību ar kaimiņvalstu jauniešiem un iepazīt futbola tradīcijas abpus robežai.
Igaunijas - Latvijas sadarbības programmas atbalstītā projekta Nr.EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” īstenošana, kas tika uzsākta 2009. gada 14. jūlijā, tuvojas noslēgumam. Projektā iesaistījušās Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā.
Projekta ietvaros vēl paredzēta volejbola 5 dienu nometne Lasvā (28.jūnijs – 2.jūlijs) un draudzības sacensības futbolā Apē (2.jūlijā).

 

Apē notiks futbola sacensības – pēdējais projekta pasākums Latvijā

Apē 2. jūlijā notiks pārrobežu draudzības sacensības futbolā, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” (“CROSS BORDER BALL”).

Sacensībās projekta partneru jaunajiem futbolistiem būs iespēja atkal satikt jau projekta gaitā iepazītos kaimiņus – gan tuvākus – no Alūksnes un Apes novadiem, gan tālākus – no Veru pašvaldības. Aicināti piedalīties ir arī citu tuvāko novadu futbolisti, lai veicinātu sacensību garu un jaunu kontaktu veidošanu.
Igaunijas - Latvijas sadarbības programmas atbalstītā projekta Nr.EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” īstenošana, kas tika uzsākta 2009. gada 14. jūlijā, tuvojas noslēgumam. Projekta partneri ir Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā.
Projekta ietvaros gada laikā ir notikušas volejbola treneru apmācības Lasvā, basketbola tiesnešu apmācības Veros, trīs nometnes jauniešiem (basketbola nometne Veros, futbola nometne Liepnā un volejbola nometne Lasvā), sporta svētki Annā, strītbola festivāls Apē, basketbola sacensības dažādām paaudzēm Alūksnē un futbola sacensības Strautiņos. Lai visi projekta pasākumi varētu sekmīgi norisināties un tiktu iedibināta tradīcija veidot kopīgus pārrobežu pasākumus, tika iegādāts sporta inventārs (Ilzenei un Apei), kā arī veikti remontdarbi sporta zālēs (Annā, Ilzenē) un Liepnas vidusskolas internāta ēkas pirmajā stāvā un sporta laukumu atjaunošana Zeltiņos un Strautiņos, lai jaunieši un vietējie iedzīvotāji varētu sportot drošos un atbilstošos apstākļos.
Projekta pēdējais notikums plānots Lasvā – volejbola sacensības 10.jūlijā. Projekts noslēdzas 2010.gada 13.jūlijā.

Zeltiņos notiks pārrobežu futbola un pludmales volejbola sacensības

30.06.2011.
Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Zeltiņos un Strautiņos 12. jūlijā notiks pārrobežu draudzības sacensības futbolā, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” (“CROSS BORDER BALL”).
     Sacensībās projekta partneru jaunajiem futbolistiem būs iespēja atkal satikties un mēroties spēkiem ar jau projekta gaitā iepazītajiem sportistiem no Veru pašvaldības. Lai veicinātu dažādu bumbu sporta attīstību pierobežas reģionos, notiks arī pludmales volejbola sacensības. Organizatori plāno sniegt arī pludmales volejbola paraugdemonstrējumus, kā arī notiks sacensības futbola soda sitienos. Piedalīties aicināti arī citi tuvāko pašvaldību sportisti, lai veicinātu sacensību garu un jaunu kontaktu veidošanu.
     Sakarā ar 29.06.2011.gadā noslēgtajiem grozījumiem par Igaunijas - Latvijas sadarbības programmas atbalstītā projekta Nr.EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” īstenošanu, projekta ietvaros 2011.gadā tiks organizēti 2 pārrobežu sporta pasākumi – futbola un pludmales volejbola sacensības Zeltiņos un Strautiņos un basketbola sacensības Ilzenē.
     Projekta realizācija uzsākta 2009.gada 14.jūlijā. Projekta partneri ir Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā. Projekta realizācija notiek līdz 2011.gada 30.septembrim.


Ilzenē notiks pārrobežu basketbola sacensības

02.09.2011.
Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Ilzenē 11. septembrī notiks pārrobežu draudzības spēles basketbolā, ko rīko Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” („CROSS BORDER BALL”).

     Projekta ietvaros organizētajā pēdējā pārrobežu sporta pasākumā piedalīsies Alūksnes novada un Veru jaunie basketbolisti divās grupās – jaunietes, kas dzimušas 1997.-1998. gadā un jaunieši, kas dzimuši 1995.-1996.gadā.
     Piedalīties aicināti arī citi tuvāko pašvaldību basketbolisti, kas vēlas mēroties spēkiem ar vienaudžiem, veidot pārrobežu kontaktus vai vienkārši jauki pavadīt dienu. Pasākuma organizatori iecerējuši ne tikai basketbola spēles, bet arī dažādas ar basketbolu saistītas individuālās sacensības soda metienos, trīspunktu metienos u.c.
     Projekta realizācija uzsākta 2009.gada 14.jūlijā un turpinās līdz 2011.gada 30.septembrim. Projekta partneri ir Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā.


Ar pārrobežu basketbola sacensībām noslēdzas projekta realizācija

13.09.2011.
Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Ilzenē 11. septembrī notika pēdējais Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekta EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” (“CROSS BORDER BALL”) pārrobežu sporta pasākums - draudzības spēles basketbolā, ko rīkoja Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā.

     Basketbola sacensības svētdienas rītā pulcēja sešas Alūksnes novada pašvaldības un Veru pašvaldības jauno basketbolistu komandas trīs grupās – jaunietes, kas dzimušas 1997.-1998. gadā, jaunieši, kas dzimuši 1995.-1996.gadā un 1993.-1994.gadā. Aizraujošo un saspringto basketbola spēļu noteikumu ievērošanu nodrošināja tiesneši Ivars Laiva un Igors Golovka.
     Pasākuma organizatore Linda Laiva pasākumu papildināja ar dažādām basketbolu saistītām individuālajām sacensībām. Meitenes meta soda metienus, 1995.-1996.gadā dzimušie puiši sacentās trīspunktu metienos un īpašu prieku līdzjutējiem izraisīja bumbas „triekšana grozā no augšas”, puiši rādīja dažādus trikus radot skatītājos neviltotu smaidu.
     L.Laiva teic: „Ar šo pasākumu guvām lielisku pieredzi starptautisku pasākumu organizēšanā. Esam ļoti gandarīti par paveikto darbu. Tika nodibināti draudzīgi kontakti ar Igaunijas treneriem un jau septembrī dosimies pieredzes apmaiņā, lai uzlabotu savas sporta zāles darbību.”
     Projekta realizācija tika uzsākta 2009.gada 14.jūlijā un turpinās līdz 2011.gada 30.septembrim. Projekta partneri ir Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā.
     Projekta ietvaros Ilzenes pagasta sporta hallē tika veikti grīdas lakošanas darbi, kā arī iegādāts sporta aprīkojums (basketbola grozi, tablo spēļu rezultātu atspoguļošanai, florbola vārti, zviedru sienas, līdzsvara baļķis u.c.), ko regulāri izmanto bērni un jaunieši sporta nodarbībās un pasākumos. Tāpat tika uzlaboti divi futbola laukumi Zeltiņos un Strautiņos, renovēta sporta halle Annā un saremontētas internāta telpas Liepnā.
Projekta laikā notika trīs pārrobežu futbola, basketbola un volejbola piecu dienu nometnes Liepnā, Veros un Lasvā, kurās piedalījās vairāk kā 160 jaunieši, trīs basketbola un volejbola tiesnešu un volejbola treneru apmācības, divi sporta festivāli Annā un Apē, kuros iesaistījās 290 dažāda vecuma dalībnieki, kā arī notika septiņas pārrobežu sporta sacensības, kurās kopā piedalījās vairāk kā 530 dažādu bumbu sporta piekritēji no Latvijas un Igaunijas.Sports vieno Igaunijas un Latvijas jauniešus

14.07.2011.
Santa SUPE,
Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja


     Zeltiņos un Strautiņos 12. jūlijā pārrobežu draudzības sacensībās futbolā un pludmales volejbolā tikās Veru un Alūksnes novada jaunieši. Sacensības organizēja Alūksnes novada pašvaldība kā vadošais partneris projektā EU30108 „Bumbu sporta tradīciju veicināšana pierobežu reģionā, caur cieša sadarbības tīkla veidošanu starp bumbu sporta faniem Igaunijā un Latvijā” jeb „Pierobežas bumbas” (“CROSS BORDER BALL”).

     Spītējot draudīgajiem lietus mākoņiem, 12.jūlija rītā Zeltiņu sporta un atpūtas parkā ieradās 4 futbola un 4 pludmales volejbola komandas no Veru pašvaldības Igaunijā un Zeltiņiem un Strautiņiem Alūksnes novadā. Pasākuma atklāšanā Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins vēlēja, lai jaunajiem sportistiem ir ne tikai sportisks gars un aizraujošas sacensības, bet arī, lai tās ir kā pamats jauniem kontaktiem un tālākai draudzībai starp jauniešiem un treneriem.
     Strautiņu sporta laukumā tikās jaunākās grupas (13-15 gadi) futbolisti, savukārt Zeltiņos notika futbola sacensības vecākai grupai (16-18 gadi) un pludmales volejbola sacensības abās vecuma grupās. Lai arī draudzības spēles, tomēr par noteikumu ievērošanu un godīgas spēles gaitu, atbildīgi bija tiesneši - Ivars Laiva, Rolands Ozoliņš un Arvīds Sams.
     Dienas otrajā pusē pasākuma organizatori - biedrība „Sporta klubs „Zeltiņi””- bija parūpējušies par dažādām sportiskām atrakcijām – futbola soda sitieni, šautriņu mešana, galda teniss, galda futbols, novuss. Kā īpaši aizraujošs un izglītojošs jauniešiem bija sarīkotais pludmales volejbola paraugdemonstrējums, ko rādīja vietējie sportisti Ēriks Sams, Stepans Verbičs, Arvīds Sams un Kristers Zariņš.
Jaunieši pasākuma laikā sadraudzējās un sacensības turpinājās vēl pēc apbalvošanas, kad igauņu futbolisti vēlreiz uzaicināja Zeltiņu puišus uz spēli un savus spēkus futbola laukumā varēja demonstrēt arī jaunieši, kuri oficiālo spēļu laikā sēdēja līdzjutēju rindās.
     Projekta ietvaros 2010.gadā tika uzlabots Zeltiņu sporta laukums – tika iegādāti jauni futbola vārti un laukumu ierobežojošs nožogojums, kas lieti noder laukuma seguma aizsargāšanai un spēles veiksmīgai norisei.
     Projekta realizācija uzsākta 2009.gada 14.jūlijā. Projekta partneri ir Alūksnes novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Veru un Lasvas pašvaldības un Lasvas sporta un rekreācijas sabiedriskā organizācija Igaunijā. Projekta realizācija notiek līdz 2011.gada 30.septembrim.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 43 81496, fakss 43 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv