Procedūras veids Metu konkurss
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. ANP2011/12
Līguma priekšmets

ALŪKSNES PILSĒTAS TAUTAS NAMA REKONSTRUKCIJAS META IZSTRĀDE

Izsludināšanas datums 27.04.2011.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu metu (piedāvājumu) iesniegšanas termiņš noteikts 27.06.2011. plkst.14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

NOLIKUMS ar grozijumiem 16.05.2011.

NOLIKUMS ar grozijumiem 03.06.2011.

Pielikums 1.
Pielikums 1. - grozījumi 10.05.2011.
Pielikums 2.
Pielikums 3.
Pielikums 4.
Pielikums 5.
Pielikums 6.
Pielikums 7.
Pielikums 8.
Pielikums 9.
Pielikums 10. - AutoCAD (ar grozījumiem 03.06.2011.)
Pielikums 11.
Pielikums 12.
Pielikums 13.
Pielikums 14.

10.05.2011. sanāksmes protokola izraksts

Paskaidrojums par nolikumu 16.06.2011.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 31.01.2012.
Rezulāts

Skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā:
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/202730

Sūdzība http://www.iub.gov.lv/files/lemumi/lem204363.pdf
Rezulāts 2 Skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā:
http://www.iub.gov.lv/pvs/show/217398