<<< Atpakaļ

Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 9. pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr.

ANP2017/58

Līguma priekšmets

Būvprojektu izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība objektiem “Merkeļa ielas pārbūve” un “Latgales un Uzvaras ielas pārbūve”

Iepirkuma pamatojums Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta kārtībā, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2.punkta “c” apakšpunkta nosacījumiem - nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.01.2018. plkst.14.00.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

17.05.2018.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts

Līgums

Vienošanās 14.05.2018.