<<< Atpakaļ

Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 9. pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr.

ANP2017/52

Līguma priekšmets

Alūksnes stacijas šķūņa ekspozīcijas grafikas koncepcijas un projekta autoruzraudzība

Iepirkuma pamatojums Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta kārtībā, nepiemērojot 9. panta sestās un astotās daļas noteikumus, jo iepirkums atbilst šā likuma 8. panta septītās daļas 2.punkta “c” apakšpunkta nosacījumiem - nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

30.10.2017. plkst.14.00.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

03.11.2017.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts

Līgums