<<< Atpakaļ

Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 9. pants
Līguma veids Piegāde
Identifikācijas Nr.

JLPSK 2017/1

Līguma priekšmets

PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNLAICENES PAMATSKOLAI

Izsludināšanas datums 26.07.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.08.2017. plkst. 14:00.

Iepirkuma dokumentācija

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

26.07.2017.

Dokumenti  
Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas iepirkuma 1. daļai „Pārtika”, 3. daļai „Cūkgaļa un gaļas produkti” , 4. daļai „Dārzeņi un augļi”  un  5. daļai  „Piens un piena produkti” SIA „Kabuleti Fruit” ( reģistrācijas Nr.LV40003959814) par kopējo līgumcenu 11350.25 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un 25 centi) bez PVN; 
2. daļai „Maize” SIA „ALTA S”( reģistrācijas Nr. LV43203003460) par kopējo līgumcenu 867.00 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi) bez PVN;
6. daļas „Saldēti produkti SIA „LAKI FRUIT” ( reģistrācijas Nr.LV40003669241) par kopējo līgumcenu 765.50 EUR (septiņi simti sešdesmit pieci euro un 50 centi) bez PVN.