<<< Atpakaļ

Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 9. pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr.

ANP2017/17

Līguma priekšmets

"Avārijas seku likvidēšana Mālupes pagastā, Alūksnes novadā"

Līguma priekšmets Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punkts, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punkta nosacījumiem - pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām. Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir izveidojušies neparedzēti ārkārtas apstākļi -  konstatēta naftas produktu noplūde no vecas katlu mājas, izveidojoties mazuta piesārņojumam netālu no upes.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.04.2017. plkst.14.00.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

06.06.2017.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts

Līgums

Vienošanās pie līguma