<<< Atpakaļ

Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitā daļa
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr.

ANP2017/12

Līguma priekšmets

Papildus darbi līguma “Par Alūksnes novada vidusskolas Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā infrastruktūras atjaunošanas būvprojektēšanu un būvprojekta realizācijas autoruzraudzību”

Iepirkuma pamatojums Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 2.punkts, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem - tas ir saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību un līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.03.2017. plkst.14.00.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

07.03.2017.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts

Līgums