Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/15
Līguma priekšmets

„Tualetes papīra un roku dvieļu iegāde pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbības nodrošināšanai”

Izsludināšanas datums 19.12.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.01.2015. plkst.9.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS


Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 10.01.2015.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkums pārtraukts, jo ir nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma nolikumā un tā pielikumā “Tehniskā specifikācija”