Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. ANP2014/45
Līguma priekšmets

“Nekustamā īpašuma un mājokļa nodokļa maksāšanas paziņojumu drukāšanas un izsūtīšanas pakalpojumu sniegšanu Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes pilsētā”

Izsludināšanas datums 14.11.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.11.2014. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 09.12.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “OPUSCAPITA” (reģ.Nr.40003380477) par kopējo līgumcenu 2200,00 EUR bez PVN