Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. MPP 2014/02
Līguma priekšmets

„Alūksnes novada pašvaldības Mālupes PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2014./2015.gada ziemas sezonā”

Izsludināšanas datums 10.11.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

22.11.2014. plkst.10.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 03.12.2014.
Dokumenti

Lēmums

Līgums

Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam zemnieku saimniecībai "DZIRNAVU 8" reģistrācijas numurs 43201016456, adr. "Dzirnavas 8", Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV 4358 Līgumsumma 10000.00 EUR bez PVN, cena par viena km attīrīšanu no sniega 20.00 EUR (divdesmit euro un 00 centi) bez PVN.