Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. KPP 2014/2
Līguma priekšmets

„ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KALNCEMPJU PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2014./2015.GADA ZIEMAS SEZONĀ”

Izsludināšanas datums 23.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.11.2014. plkst.09.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.10.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "Jaungrēveles". ( Reģ.nr. LV43201015770), piedāvātā cena par 1 km - EUR 17,40 bez PVN