Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Preču piegāde

Identifikācijas Nr. APP 2014/ 01
Līguma priekšmets

„Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2014./2015. gada ziemas sezonā”

Izsludināšanas datums 22.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.11.2014. plkst.13.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 20.11.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts

Atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas 19.11.2014. sēdes protokola lēmumam, iepirkuma līgums noslēgts ar SIA "Jaungrēveles", Reģ.Nr. 43201015770, par kopsummu līdz EUR 20000.00 ( piedāvātā cena par autoceļa 1 km attīrīšanu no sniega EUR 18.00)