Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. APP 2014/6
Līguma priekšmets

"Jaunas vieglās automašīnas iegāde Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta pārvaldes vajadzībām"

Izsludināšanas datums 16.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.10.2014.plkst.14.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

21.11.2014.

Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līgums noslēgts ar SIA "Moller Auto Krasta", līguma summa bez PVN 14498,35EUR(ČETRPADSMIT TŪKSTOŠI ČETRI SIMTI DEVIŅDESMIT ASTOŅI EIRO UN 35 CENTI)LĪGUMA SUMMA AR PVN SASTĀDA 17543,00EUR(SEPTIŅPADSMIT TŪKSTOŠI PIECI SIMTI ČETRDESMIT TRĪS EIRO UN 00 CENTI)