Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. MPSK 2014/02
Līguma priekšmets

Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai

Izsludināšanas datums 14.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.10.2014. plkst.12.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

06.11.2014.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts Pretendenta SIA „BMB INVEST”, reģ.Nr.44102018118, adrese Valkas iela – 11, Lejasciems, Gulbenes novads, LV – 4412 piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu, piešķirt iepirkumu un tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summa 13360.00 bez PVN.