Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. APP 2014/7
Līguma priekšmets

„Alsviķu pagasta pārvaldes autoceļu uzturēšana 2014./2015. gada ziemas sezonā” 

Izsludināšanas datums 10.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.10.2014. plkst 10.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

27.11.2014.

Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts 1.LOTE -z.s. "Rīti"(reģ. Nr.43201016583) -4078,35 EUR (četri tūkstoši  septiņdesmit astoņi euro un 35 centi) bez 21% PVN un 4934,80 EUR (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro un 80 centi) ar 21% PVN.
2.LOTE - Aigars Ludvigs(reģ.Nr.07107112654) -  3450,00 EUR  (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro 00 centi) bez 21% PVN.
3.LOTE - Ivars Blusiņš(reģ.Nr.01037412653) -  4434,60 EUR  (četri tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro 60 centi) bez 21% PVN.
4.LOTE - AS Latvijas autoceļu uzturētājs Alūksnes ceļu rajons(reģ. Nr.40003356530) -710,35 EUR (septiņi simti desmit euro 35 centi bez 21% PVN un 859,52EUR (astoņi simti piecdesmit deviņi euro 52 centi)ar 21% PVN.