Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. APP 2014/5
Līguma priekšmets

„Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana 2014./2015.gada ziemas sezonā”  

Izsludināšanas datums 09.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.10.2014. plkst 10.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

09.10.2014.

Dokumenti  
Rezultāts Pārtraukts pamatojoties uz PIL 82 punkta 11. daļu.(Nepieciešams precizēt nolikumu).