Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. VPP 2014/02
Līguma priekšmets

„Alūksnes novada pašvaldības VECLAICENES pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2014./2015. gada ziemas sezonā”  

Izsludināšanas datums 08.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.10.2014. plkst.14:00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

05.11.2014.

Dokumenti

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas iepirkuma LOTEI Nr.1 - individuālā darba veicējam ANDRIM BĒTERAM reģ. Nr. 20106912664 par līgumcenu līdz
5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi)bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas iepirkuma LOTEI Nr. 2 - ZIEMERA PAGASTA R.NIKOLAJEVA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAI "MELNACENE" reģ.
Nr.LV44101036949 par līgumcenu līdz 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un
00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.