Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. JPP 2014/3
Līguma priekšmets

„Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2014./2015.gada ziemas sezonā” 

Izsludināšanas datums 06.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.10.2014. plkst.10:00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 06.11.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums 1

Līgums 2
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas iepirkuma LOTEI Nr. 1 - SIA “Ozoli AZ”, reģistrācijas Nr. 43201000440. Līgumsumma 3560.00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 00 centi) bez PVN, cena par viena km attīrīšanu no sniega 12.00 EUR  (divpadsmit euro un 00 centi) bez PVN, iepirkuma LOTEI Nr. 2 - VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Alūksnes ceļu rajons, reģ. Nr. 40003356530. Līgumsumma  4270.00 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 00 centi) bez PVN, cena par viena km attīrīšanu no sniega 15.60 00 EUR  (piecpadsmit euro un 60 centi) bez PVN.