Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. ZIPP 2014/04
Līguma priekšmets

„Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2014./2015.gada ziemas sezonā” 

Izsludināšanas datums 03.10.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.10.2014. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 31.10.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līgums noslēgts ar ZIEMERA PAGASTA R.NIKOLAJEVA ZEMNIEKA SAIMNIECĪBA „MELNACENE”, (reģ.Nr.LV44101036949) par kopējo līgumcenu līdz 11400,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, tai skaitā, par iepirkuma 1.daļu līdz 5700,00 EUR, par iepirkuma 2.daļu līdz 5700,00 EUR bez PVN.