Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. MPP 2014/01
Līguma priekšmets

„Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2014./2015. gada ziemas sezonā”

Izsludināšanas datums 30.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.10.2014. plkst.13.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 24.10.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam zemnieku saimniecībai "CINGLERĪŠI" reģistrācijas numurs 44101034914, adr. "Cinglerīši", Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV 4359 Līgumsumma 6000.00 EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, cena par viena km attīrīšanu no sniega 17.50 EUR (septiņpadsmit euro un 00 centi) bez PVN