Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Preču piegāde

Identifikācijas Nr. ANP2014/39
Līguma priekšmets

„LĪDAKU MAZUĻU IEGĀDE UN PIEGĀDE ALŪKSNES EZERA ZIVJU RESURSU PAPILDINĀŠANAI”

Izsludināšanas datums 29.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.10.2014. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 17.10.2014.
Dokumenti

Lēmums

Līgums

Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “OSKARS” (reģ.Nr.48702000765) par kopējo līgumcenu 6111,00 EUR (seši tūkstoši viens simts vienpadsmit euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa