Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. ANP2014/35
Līguma priekšmets

„Specializēto dzesēšanas iekārtu iegāde Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai Alūksnes novada pašvaldības teritorijā”

Procedūras pamatojums Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 8.2pants ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja iepirkums atbilst PIL 63.panta nosacījumiem. Minētais iepirkums atbilst – PIL 63.panta pirmās daļas 3.punktam - pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu. Minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.09.2014. plkst.14.00.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.09.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums