Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Preču piegāde

Identifikācijas Nr. ANP2014/36/EST-LAT-RUS
Līguma priekšmets

„Jaunas velorikšas iegāde”

Izsludināšanas datums 15.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.09.2014. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 21.10.2014.
Dokumenti

Lēmums

Rezultāts Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu un šī iepirkuma nolikuma 12.punktu, jo nav iesniegti iepirkuma nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi.