Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. MPSK 2014/01
Līguma priekšmets

Pārtikas produktu iegāde Malienas pamatskolai

Izsludināšanas datums 09.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

22.09.2014. plkst.12.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 07.10.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts
  • 1.daļai.

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814, adrese Lubānas iela 82, Rīga LV–2073,
Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu EUR 258.00 (divi simti piecdesmit astoņi eiro un 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • 2.daļai

     AKCIJU SABIEDRĪBA „TUKUMA PIENS”, reģ.Nr.40003294211, adrese Jelgavas iela 7, Tukums, LV – 3101. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu EUR 4403.50 (četri tūkstoši četri simti trīs eiro un 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • 3.daļai

SIA „ALTA S”, reģ.Nr. 43203003460, adrese Pils iela 29, Alūksne, LV – 4301. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu EUR 639.10 (seši simti trīsdesmit deviņi eiro un 10 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • 4.daļai

      SIA „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”, reģ.Nr. 42403012397,  adrese Rīgas iela 22, Rēzekne, LV – 4601. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu EUR 4798.40 (četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi eiro un 40 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • 5.daļai

         SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379, adrese A.Deglava 104-12, Rīga, LV – 1082. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu EUR 1346.80 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit seši eiro un 80 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • 6.daļai

SIA „LaFruta”, reģ.Nr. 40103313379, adrese A.Deglava 104-12, Rīga, LV – 1082. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu EUR 1570.00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit eiro un 00 centi)   bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • 7.daļai

          A/S „Premia FFL” reģ.Nr.LV40003483493, adrese Meža iela 4, Rīga, LV – 1048. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu EUR 433.50 (četri simti trīsdesmit trīs eiro un 50 centi)   bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • 8.daļai

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814, adrese Lubānas iela 82, Rīga LV–2073. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu EUR 1928.54 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit astoņi eiro un 54 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • 9.daļai

SIA „Kabuleti Fruit” reģ.Nr.LV40003959814, adrese Lubānas iela 82, Rīga LV–2073. Piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu par summu 480.00 (četri simti astoņdesmit eiro un 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa.