Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Preču piegāde

Identifikācijas Nr. ANP2014/29
Līguma priekšmets

„LĪDAKU MAZUĻU IEGĀDE UN PIEGĀDE ALŪKSNES EZERA ZIVJU RESURSU PAPILDINĀŠANAI”

Izsludināšanas datums 20.08.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

01.09.2014. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 29.09.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkums pārtrauks pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta vienpadsmito daļu un šī iepirkuma nolikuma 12.punktu, jo nav iesniegti iepirkuma nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi.