Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. JPP2014/03
Līguma priekšmets

„Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2014. gada vasaras sezonā”

Izsludināšanas datums 15.08.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.08.2014. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 02.09.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (reģ.Nr. 40003356530) iepirkuma 3. daļai  - mehanizētai zāles pļaušanai par vienības cenu 11.26 EUR/gāj.km un iepirkuma 4. daļai - ceļa klātnes planēšana par vienības cenu 39.26 EUR/km. Kopējo līgumsumma 2979.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti septiņdemit deviņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkuma 1.,2.,5. daļām nav iesniegti piedāvājumi.