Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojumi

Identifikācijas Nr. ANPIP2014/1-M
Līguma priekšmets

„PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMI”

Izsludināšanas datums 14.08.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

25.08.2014. plkst.12.30.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 02.09.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts

Līgums noslēgts ar SIA “B-TOUR” (reģ.Nr.40103216001) par kopējo līgumcenu līdz 6000.00 EUR (seši tūkstoši euro 00 centu) bez pievienotās vērtības nodokļa, tai skaitā, par iepirkuma 1.daļu līdz 1000.00 EUR, par iepirkuma 2.daļu līdz 3000.00 EUR, par iepirkuma

3.daļu līdz 2000.00 EUR bez PVN.