Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. LPP 2014/02
Līguma priekšmets

„DEGVIELAS IEGĀDE   LIEPNAS   PAGASTA PĀRVALDES  VAJADZĪBĀM”

Izsludināšanas datums 04.08.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.08.2014.  plkst. 14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.09.2014.
Dokumenti

Lēmums

Līgums

Rezultāts

Uzvarētājs – AS VIRŠI – A , līgumcena – 7396.50 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši  eiro 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.