Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. ANP2014/28
Līguma priekšmets

„Slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm”

Izsludināšanas datums 29.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.08.2014. plkst. 14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 29.08.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līgums noslēgts ar pretendentu SIA “PIE ZVEJNIEKA” (reģ.Nr.43202005750) par kopējo līgumcenu 13259,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Valsts sportamIZM