Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. ANP2014/27/EST-LAT-RUS
Līguma priekšmets

Projektēšanas un autoruzraudzības veikšana objektā “Alūksnes Jaunā pils”

Izsludināšanas datums 29.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.08.2014. plkst. 14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 07.08.2014.

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 11.09.2014.
Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līgums noslēgts ar pretendentu SIA “ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS” (reģ.Nr.50003496771) par kopējo līgumcenu 15000,00 EUR bez PVN.

EST-LAT-RUS