Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. ANP2014/25/EST-LAT-RUS
Līguma priekšmets

Projektēšanas un autoruzraudzības veikšana objektā “Alūksnes Jaunā pils”

Izsludināšanas datums 11.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

22.07.2014. plkst. 14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Tehniskā specifikācija

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 24.07.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta vienpadsmito daļu un šī iepirkuma nolikuma 12.punktu, jo nav iesniegti iepirkuma nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi