Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. ANP2014/26
Līguma priekšmets

„Slēpošanas inventāra iegāde Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm”

Izsludināšanas datums 11.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

22.07.2014. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 25.07.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Pārtraukts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta vienpadsmito daļu un šī iepirkuma nolikuma 12.punktu, jo nav iesniegti iepirkuma nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi


http://izm.izm.gov.lv/upload_file/logo/logo_1_jpg.jpg http://izm.izm.gov.lv/upload_file/logo/Logo.JPG