Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. APIIS 2014/02-M
Līguma priekšmets

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SPRĪDĪTIS”

Izsludināšanas datums 09.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.07.2014. plkst.14.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 22.08.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts 1.daļa "Olas"

2.daļa "Piens un piena produkti"

3.daļa "Siers"

4.daļa "Dārzeņi (ziemas sez.)"

5.daļa "Augļi"