Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. SPSK 2014/1
Līguma priekšmets

„Pārtikas produktu iepirkums bērnu ēdināšanai Strautiņu pamatskolā”

Izsludināšanas datums 08.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.07.2014. plkst.09.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 01.09.2014.
Dokumenti Lēmums
Lēmums 2
Rezultāts 1.daļa - SIA „LIETAS MD”, reģ.Nr.40003592976, cena 225,00 EUR bez PVN
2 daļa - A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS ,reģ. Nr.40003017441, cena 4267,82 EUR bez PVN
3.daļa -SIA „VOLDEMĀRS”, reģ.Nr.40003079390,cena  271,00 EUR bez PVN
4 daļa - SIA ALTA S reģ. Nr.43203003460, cena 890,10EUR bez PVN
5.daļa -SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”,reģ. Nr.42403012397, cena  2383,04EUR bez PVN
6.daļa -SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ.Nr.42403012397,cena 1160,20EUR bez PVN
7.daļa - SIA „Salas zivis”reģ.Nr.4000344074,cena 606,00EUR bez PVN
8.daļa - SIA „Salas zivis”reģ.Nr.4000344074,cena 1070,80EUR bez PVN
9.daļa - SIA „Salas zivis”reģ.Nr.4000344074, cena 193,50EUR bez PVN
10.daļa -SIA „LIETAS MD”, reģ.Nr.40003592976 ,cena 818,62EUR bez PVN
11.daļa - SIA „LIETAS MD”, reģ.Nr.40003592976,cena 637,50EUR bez PVN
12. daļa -SIA „LIETAS MD”, reģ.Nr.40003592976,cena 1711,65EUR BEZ PVN
13.daļa - SIA „VOLDEMĀRS”, reģ.Nr.40003079390,cena 2260,23EUR bez PVN
14.daļa - SIA „Salas zivis”, reģ.Nr.4000344074,cena 115,60EUR bez PVN