Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Piegāde

Identifikācijas Nr. JLPSK 2014/2014_01
Līguma priekšmets

„Pārtikas produktu piegāde Jaunlaicenes pamatskolai”

Izsludināšanas datums 18.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

01.07.2014. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu  (25.06.2014.)

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 26.06.2014.
Dokumenti

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: iepirkuma 1.daļai "Pārtika" un  5.daļai "Dārzeņi" „LaFruta” (reģ.Nr. LV 40103313379) par kopējo līgumcenu 3718,52 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro 52 centi) bez PVN; iepirkuma 2.daļai "Maize" SIA "Alta S" (reģ.Nr. 43203003460) par kopējo līgumcenu 646,10 EUR (seši simti četrdesmit seši euro 10 centi) bez PVN; iepirkuma 3.daļai „Cūkgaļa” un 4.daļai „Gaļa un gaļas produkti SIA ”Forevers” (reģ. Nr.LV 40003307535) par kopējo līgumcenu 3741,60 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens euro 60 centi) bez PVN; iepirkuma 6.daļai „Piens un piena produkti” un 7.daļai „Saldēti produkti” SIA "Kabuleti Fruit" (reģ.Nr. 40003959814) par kopējo līgumcenu 4313,65 EUR (četri tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro 65 centi) bez PVN; iepirkuma 8.daļai „Augļi” SIA „Lietas MD” (reģ.Nr. LV 40003592976) par kopējo līgumcenu 240,45 EUR (divi simti četrdesmit euro 45 centi) bez PVN.