Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Piegāde

Identifikācijas Nr. LVSK 2014/02
Līguma priekšmets

Pārtikas preču iepirkums skolēnu ēdināšanai Liepnas vidusskolā 2014./2015.mācību gadā

Izsludināšanas datums 03.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.06.2014. plkst.11.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 19.08.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:
1. SIA „FUTURUS FOOD” (reģ.Nr. LV40003348586)-1. daļai „Pārtika” ”–EUR 1729,29 bez PVN;
2. 2.daļai iepirkums pārtaukts.
3.SIA „ALTA S” (reģ.Nr. LV43203003460)- 3. daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi” ”–EUR 521,00 bez PVN;
4.SIA „FOREVERS” (reģ.Nr. 40003307535) – 4.daļā „Gaļa un gaļas izstrādājumi” – EUR 3706,30 bez PVN;
5. SIA „LA FRUTA” (reģ.Nr. 40103313379) – 5.daļā „Dārzeņi” – EUR 2491,55 bez PVN;
6. SIA „LA FRUTA” (reģ.Nr. 40103313379) – 6.daļā „Olas” – EUR 29,04 bez PVN;
7. SIA „LA FRUTA” (reģ.Nr. 40103313379) – 7.daļā „Saldētie produkti” – EUR 2457,50 bez PVN;
8. SIA „LA FRUTA” (reģ.Nr. 40103313379) – 8.daļā „Augļi” – EUR 981,10 bez PVN.