Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. IPP 2014/2
Līguma priekšmets

Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pagasta autoceļu apsaimniekošana

Izsludināšanas datums 27.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

09.06.2014. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 25.06.2014
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas VAS " LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS", Alūksnes ceļu rajons, līguma summa 8249,43 EUR bez PVN.
Līgums