Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. APP 2014/3
Līguma priekšmets

Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu apsaimniekošana

Izsludināšanas datums 14.05.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.05.2014. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

12.06.2014

Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums noslēgts ar VAS" LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS",Alūksnes ceļu rajons, līguma summa 20657,25EUR bez PVN.
Līgums